ประกาศทุนซากุระ SAKURA 2019

ขอให้นิสิตไอยูพีชั้นปีที่ 2 (รหัส60) ทุกสาขาวิชาที่สนใจจะขอรับทุนซากุระ SAKURA2019 เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - ุ6 กรกฏาคม 2562 รายละเอียดโปรแกรมตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ทุนนี้จะให้ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-ญี่ปุ่น ฟรี, ที่พักฟรีตลอดโครงการ และเงินค่าอาหารจำนวนหนึ่ง นิสิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม GPA 2.75 ขึ้นไป
3. ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร (รับได้ที่โครงการไอยูพี) หรือดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่!
2. ทรานสคริป ปริ้นจากเวบได้
3. ประวัติส่วนตัว CV
สมัครด่วน ภายใน 16 พฤษภาคม 2562
พร้อมลงชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 14 พฤษภาคม และ 17 พฤษภาคม 2562
รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการฯ หรือที่ อาจารย์ชวลิต

59974461 417113815777132 946695806621057024 n