ด่วน ประกาศทุน Seoul National University

สำหรับนิสิตโครงการ IUP ชั้นปีที่ 2 (รหัส60) ที่สนใจเข้าร่วม Summer Program ที่ Seoul National University of Science and Technology ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วมตามไฟล์แนบ ทั้งนี้นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โซล เท่านั้น.

นิสิตที่สนใจขอให้ลงชื่อที่โครงการ IUP พร้อมส่งสำเนาทรานสคริปและประวัติตัวเอง (CV) หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล์ของโครงการ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต สาขา เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุเวลาที่ต้องการสัมภาษณ์ (เริ่ม 09.00 – 17.00 น.) ส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 นี้ และโครงการฯ จะนัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ให้นำเอกสารตัวจริงมาด้วยในวันสัมภาษณ์)

2019 stss 1

2019 stss 1

2019 stss 1